RALA-pätevyys

RALA-pätevyys kertoo yrityksestä, että tilaajavastuulain vaatimukset täyttyvät; tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu referenssikohteiden sekä henkilö- ja kalustoresurssien osalta; vastuuvakuutuksista on huolehdittu; ja tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset.